Wednesday, December 3, 2014

චාන්දිනී

චාන්දිනී
නිශා රාජිනී
ප්‍රේම සිතුවිලි අවදි කළ
පෙම්වතුන් සිතු සතන් තුළ

නුරා පදරුත් ව්‍යංගා
ගීතයක රස මවන්නී
ප්‍රේම හද රා රසෙහි ගිල්වා
පබැඳි කවකට උවම් වන්නී

විරාගය හද බිඳින දා
ගීතයක දුක දරන්නී
ප්‍රේම හද දුක සනසවා
පබැඳි කවකට උවම් වන්නී


No comments:

Post a Comment